Techniky juda
                   www.judo-vb.cz

Techniky juda se dělí podle náročnosti od žlutého do hnědého KYU až po mistrovské černé DANy. 

6.KYU (ROKU KYO) - Bílý pás
5.KYU (GO KYO) - Žlutý pás
4.KYU (ŠI KYO) - Oranžový pás
3.KYU (SAN KYO) - Zelený pás
2.KYU (NI KYO) - Modrý pás
1.KYU (IK KYO) - Hnědý pás

1.DAN (ŠO DAN) - Černý pás
2.DAN (NI DAN) - Černý pás
3.DAN (SAN DAN) - Černý pás
4.DAN (JO DAN) - Černý pás
5.DAN (GO DAN) - Černý pás
6.DAN (ROKU DAN) - Černý nebo červenobílý pás
7.DAN (ŠIČI DAN) - Černý nebo červenobílý pás
8.DAN (HAČI DAN) - Černý nebo červenobílý pás
9.DAN (KU DAN) - Černý nebo červenobílý pás
10.DAN (JU DAN) - Černý nebo červenobílý pás  
Černý mistrovský pás

Techniky juda v jednotlivých KYU naleznete zde.
Názvosloví judo zde
Slovník japonských slov používaných v judo zde

© 2006 POST J.M.